Međunarodni festival malih scena - Rijeka


Stručni ĆŸiri

Organizatori

HKD Teatar - Međunarodni festival malih scena Rijeka
Grad Rijeka, Odjel za kulturu

Ulaznice

Rezervacije ulaznica 4-6. 4. na tel.: 051 377 328 radnim danom od 10 do 12 sati.
Prodaja ulaznica od 18. 4. radnim danom od 18 do 20 sati na blagajni Hrvatskog kulturnog doma na SuĆĄaku, Strossmayerova 1, tel 051 373 516.
Rezervirane ulaznice koje se ne preuzmu do 20. 4., vratit ce se u prodaju.
Susreti s autorima i razgovori o predstavama organizirat će se nakon predstave na mjestu njenoga odrĆŸavanja.

Adresa

HKD Teatar - Međunarodni festival malih scena
Strossmayerova 1, 51000 Rijeka, Hrvatska

Osobe za kontakt

ViĆĄnja ViĆĄnjić Karković
Tel. +385 51 209 540
e-mail: visnja.visnjic-karkovic@rijeka.hr

Aleksandar Jovanović
Tel. +385 91 562 61 67
aleksandar.jovanovic@rijeka.hr
e-mail: hkd.mfms@ri.t-com.hr

Nenad Ć egvić
Tel. +385 51 377 327
Fax. +385 51 377 328
e-mail: hkd.mfms@ri.t-com.hr